Ubezpieczenie Studenckie - Ubezpieczenie na studia - OC na praktyki - Bezpieczny.pl i Generali - 10% zniżki za Kod Pośrednika 20300

Rodzaj świadczenia Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 32 000 46 000 55 000 65 000 81 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 25 000 36 000 40 000 50 000 75 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NNW 24 000 34 000 42 000 50 000 75 000
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NNW – stawka za 1% SU 240 340 420 500 750
Złamania, zwichnięcia, rany skóry, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie mózgu, utrata zębów stałych 24 000 34 000 42 000 50 000 75 000
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW – świadczenie płatne od 1 doby! 30 / dzień 40 / dzień 45 / dzień 50 / dzień 60 / dzień
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby – świadczenie płatne jednorazowo ryczałtem od 5 doby! 200 200 300 400 500
Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków wspomagających leczenie NNW 2500 3000 4000 5000 6000
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji zaleconej po nieszczęśliwym wypadku 2500 3000 4000 5000 6000
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych po NW 2500 3000 4000 5000 6000
Wystąpienie poważnego zachorowania 1000 1000 1000 1000 1000
Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna wskutek NNW 1500 1500 1500 1500 1500
Składka roczna dla studenta (z rabatem) 47,7 zł 65,7 zł 81,0 zł 97,2 zł 144,9 zł
Kup
Teraz
Kup
Teraz
Kup
Teraz
Kup
Teraz
Kup
Teraz


Kupując ubezpieczenie NNW Studenta wpisz Kod Pośrednika Bezpieczny.pl i skorzystaj ze zniżki 10% na zakup swojego ubezpieczenia!


Opcja dodatkowa (OC praktyki) – ubezpieczenie OC studenta Wariant I Wariant II Wariant III
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenta:
Odpowiedzialność deliktowa z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk
5 000 10 000 25 000
Składka roczna dla studenta (z rabatem) 6,30 zł 10,8 zł 16,2 zł
Kup
Teraz
Kup
Teraz
Kup
Teraz

 

Więcej korzyści z Pośrednikiem Bezpieczny.pl Generali

 • Dodatkowe 3% zniżki za zakup dowolnego ubezpieczenia na Bezpieczny.pl. Jeśli posiadasz już dobrowolne ubezpieczenie na Generali Bezpieczny.pl (turystyczne, samochód, mieszkanie, na życie), to na kolejną polisę przysługuje Ci -3% rabatu.
 • Dodatkowe 50 złotych zniżki na ubezpieczenie samochodu, jeśli w ostatnim roku ubezpieczyłeś dziecko do 16 roku życia na Bezpieczny.pl.

Pośrednik Bezpieczny.pl poleca – Ubezpieczenie NNW + OC dla studenta

 • Ubezpieczenie NNW+OC studenta dedykowane jest dla studentów, słuchaczy oraz doktorantów.
 • Dziwisz się, że jest tak tanio, a otrzymujesz tak dużo? Kupując ubezpieczenie w Generali jesteś niezależny i płacisz tylko za ubezpieczenie. Swoją składką nie sponsorujesz darowizn ani żadnych funduszy prewencyjnych!
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu i opłaceniu polisy.
 • Polisę kupujesz online. Wszystkie dokumenty i Twoja polisa trafiają na Twój adres e-mail wskazany w formularzu. Polisa elektroniczna jest pełnoprawną umową pomiędzy Tobą, a zakładem ubezpieczeń.
 • W przypadku gdy masz pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia lub potrzebujesz pomocy przy zawarciu ubezpieczenia zawsze możesz do nas zadzwonić chętnie Ci pomożemy!
 • Ty wybierasz zakres ubezpieczenia dla siebie, a nie uczelnia.
 • Na Koncie Klienta masz stały dostęp do swojej polisy, warunków ubezpieczenia oraz statusu swoich zgłoszeń.
 • Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym między innymi ochrona OC na praktyki studenckie).
 • Uproszczony system zgłaszania szkód i roszczeń na podstawie skanów / kopii / zdjęć dokumentacji medycznej.
 • Jeśli ulegniesz wypadkowi, a posiadasz więcej niż jedną polisę ubezpieczeniową NNW, to masz prawo do odszkodowania ze wszystkich swoich aktywnych polis!
 • Wsparcie przy obsłudze polisy gwarantuje Ci Twój dedykowany Pośrednik Bezpieczny.pl!
 • Skorzystaj z 10% zniżki i zakup NNW studenta oraz OC na praktyki z Kodem Pośrednika Bezpieczny.pl – 20300 !

Więcej informacji znajdziesz na: www.Bezpieczny.pl