Szkodę możesz zgłosić za pomocą:


AXA:

Infolinia
Tel: 22-555-00-00
Kom: 801-200-200
Droga elektroniczna
E-mail: bezpieczny@axa.pl
Formularz zgłoszenia szkody AXA
Droga tradycyjna
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Generali:

Infolinia
Tel: 22-543-08-99
Kom: 913-913-913
Droga elektroniczna
E-mail: szkody@generali.pl
Formularz zgłoszenia szkody Generali
Droga tradycyjna
Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Co powinieneś wiedzieć:
  • Decydując się na zgłoszenie na infolinii postępuj zgodnie z zaleceniami konsultanta.
  • Decydując się na zgłoszenie szkody drogą elektroniczną wydrukuj i wypełnij wniosek o wypłatę odszkodowania. Następnie wypełniony wniosek zeskanuj i dołącz do niego skany dokumentacji medycznej, skan swojego dowodu tożsamości i dowodu tożsamości niepełnoletniego dziecka, skan protokołu wypadkowego (jeśli został sporządzony) i inne dokumenty, o które poprosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Zeskanowane dokumenty prześlij na adres e-mail podany powyżej.
  • Decydując się na zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na kolejnych ekranach.
  • Decydując się na zgłoszenie za pomocą poczty tradycyjnej wydrukuj i wypełnij wniosek o wypłatę odszkodowania. Następnie do wniosku dołącz kserokopie dokumentacji medycznej, ksero swojego dowodu tożsamości i dowodu tożsamości niepełnoletniego dziecka, ksero protokołu wypadkowego (jeśli został sporządzony) oraz inne dokumenty, o które poprosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Skserowane dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres AXA lub Generali podany powyżej.